Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2016
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2016
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora KBPN z dnia 30 czerwca 2016 r. informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru projektów badawczych, które zostaną sfinansowane ze środków Krajowego Biura w 2016 r.

W drodze postępowania konkursowego wybrano do realizacji w 2016 r. następujące projekty badawcze:

  • Projekt pn. CanaQuass (Cannabis Psychosocial Treatment Output Quality Assessment) Metoda ewaluacji interwencji psychospołecznych wobec użytkowników cannabis w Polsce” Stowarzyszenia Pracowania Rozwoju Osobistego w Opolu;

  • Projekt pn. „Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii (KPST)” Uniwersytetu Jagiellońskiego – jedynie w części dotyczącej dokonania metaanalizy wskaźników skuteczności terapii leczenia uzależnienia od narkotyków.

 Wykaz recenzentów:

dr n. med. Anna Klimkiewicz
dr n. med. Bogusław Habrat
dr hab. prof. nadzw. UŁ Jan Chodkiewicz
dr Krzysztof Gąsior
prof. dr hab. med. Marcin Wojnar

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii