Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / rekrutacja do szkolenia IPZ
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na Specjalistyczne Szkolenie w Zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Szkolenie uzyskało akredytację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień, umożliwiającego pracę z osobami uzależnionymi. Szkolenie składa się z Modułu I i Modułu II. W Module I szkolenie obejmuje 4 sesje, 136 godz. dydaktycznych z zakresu psychopatologii i umiejętności terapeutycznych oraz 120 godzinny staż kliniczny. Moduł II obejmuje 12 sesji (400 godzin-warsztaty, wykłady, seminaria) oraz staż kliniczny i superwizję.

Celem Szkolenia jest profesjonalne przygotowanie do pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od narkotyków i uzależnień behawioralnych. Przedmiotem szkolenia będą interwencje i techniki terapeutyczne w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem, przeprowadzenia diagnozy, planowania procesu terapeutycznego. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą różnych form leczenia osób uzależnionych oraz teorii uzależnienia.
Szkolenie jest XIII edycją prowadzoną przez kompetentny i doświadczony zespół.
Po więcej informacji i formularze zgłoszeniowe zapraszamy na stronę www.ipz.edu.pl.

Początek zajęć Moduł I wrzesień 2016

Początek zajęć Moduł II luty 2017

Opieka merytoryczna Elżbieta Rachowska

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii