Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / wyniki konkursu na podmioty szkolące
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2016 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na konkurs wpłynęło pięć ofert dotyczących realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków od następujących podmiotów szkolących:

1.Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, miejsce realizacji szkolenia: Warszawa, szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień (moduł I i II)

2.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, miejsce realizacji szkolenia: Warszawa, szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień (moduł I i II)

3.
Instytut Edukacji i Terapii, miejsce realizacji szkolenia: Poznań, szkolenie w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień (moduł I i II)

4.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, miejsce realizacji szkolenia: Katowice, szkolenie w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień (moduł I i II)

5.
Stowarzyszenie NATANAELUM Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, miejsce realizacji szkolenia: Lublin, szkolenie w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień (moduł I i II)

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień podmiotom:

1.Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań
– na jedną edycję szkolenia

2.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, ul. Pandy13, 02-202 Warszawa – na jedną edycję szkolenia

3.
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa – na pięć edycji szkolenia

4.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice – na pięć edycji szkolenia

5.
Stowarzyszenie NATANAELUM Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin – na pięć edycji szkolenia

Wszystkim podmiotom, które uzyskały rekomendację do prowadzenia szkoleń serdecznie gratulujemy.                                                                                                   

Warszawa, 30.05.2016 r.
                                                                Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii