Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Dylematy lokalnej polityki narkotykowej”
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” organizują III Ogólnopolską Konferencję „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Dylematy lokalnej polityki narkotykowej”. Konferencja odbędzie się w dniach 27– 29 czerwca 2016 r. w Falentach k/Warszawy.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych różnych szczebli i organizacji pozarządowych. W poprzednich edycjach odbywającej się co dwa lata Konferencji skupialiśmy się na możliwościach współpracy w ramach krajowej polityki w obszarze przeciwdziałania narkomanii i na kierunkach zmian w profilaktyce i terapii oraz roli instytucji centralnych.

W tegorocznej edycji chcielibyśmy poszerzyć interakcyjny charakter konferencji i więcej czasu poświęcić na debatę o zagadnieniach występujących w środowisku lokalnym: tworzeniu strategii, budowaniu sieci współpracy, skuteczności w działaniu, a także o nowych substancjach psychoaktywnych i zmieniających się perspektywach polityki narkotykowej.

Więcej informacji i rejestracja na stronie internetowej Fundacji „Res Humanae” www.reshumanae.org.pl .

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konferencji.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii