Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / webinarium 28. 04. 2016
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
28 kwietnia 2016 webinarium na temat zmian w przepisach prawnych
Fundacja Praesterno i Krajowe Biuor ds. Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zaprasza na webinarium dotyczące zmian w przepisach prawnych, które weszły w życie w 2015 lub zaczną obowiązywać w 2016 r. Webinarium odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku w godz. 12.00 – 14.00 Udział jest bezpłatny, transmisja na stronie: www.profnet.org.pl/webinarium-prawne

Program webinarium

1/ Dane osobowe

0d stycznia 2015 nie ma już obowiązku posiadania w organizacji osoby pełniącej rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Uczestnicy porozmawiają o tym, czy posiadanie własnego ABI to rozwiązanie interesujące dla organizacji, jakie z tym wiążą się ułatwienia oraz jaka odpowiedzialność spoczywa na ABI. Przypomną również o obowiązkowych dokumentach – polityce ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz o obowiązku bezwzględnej rejestracji zbiorów danych zawierających dane wrażliwe.

2/ Współpraca na podstawie umów zlecenie ze współpracownikami

Od stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące oskładkowania umów zlecenie. Omówione zostaną ryzyka prawne i finansowe dla zleceniodawców oraz możliwe warianty ich ograniczenia.

 3/ Działalność pożytku publicznego

W 2016 r. przyjęto szereg zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaprezentowane zostaną nowe regulacje dotyczące kampanii pozyskiwania 1% oraz sprzedaży rzeczy darowanych.

4/ Zmiany dotyczące stowarzyszeń

W 2015 r. została przyjęta nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach wprowadzająca szereg istotnych zmian ważnych nie tylko dla podmiotów funkcjonujących obecnie w formie stowarzyszenia, ale też dla innych zainteresowanych wykorzystaniem tej formy prawnej do rozwoju pomysłów lub planów w działalności społecznej.

Prowadzący poinformują, kiedy wejdą w życie nowe przepisy, jakie zmiany w statutach powinny wprowadzić stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz na czym polegają stowarzyszenia zwykłe – jakie mają prawa i jak członkowie stowarzyszenia zwykłego odpowiadają za jego zobowiązania.

5/ Uwarunkowanie prawne funkcjonowania lokali, w których prowadzone są placówki wsparcia dziennego.

Przedmiotem prezentacji będą: definicja placówki wsparcia dziennego, formy placówek, konsekwencje niedostosowania lokali do nowych przepisów.

Prowadzący:

 Julia Kluczyńska - prawnik. Specjalizuje się w regulacjach prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi. Doradzała ponad 200 organizacjom pozarządowym z całej Polski. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Środkowoeuropejski Uniwersytet w Budapeszcie (CEU) a obecnie pracuje nad pracą doktorską dotyczącą fundacji w Szkole Głównej Handlowej.

Jan Latkowski – prawnik. Członek zarządu Fundacji Praesterno, w której zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi, administracyjnymi i prawnymi fundacji. W Fundacji rozwija również programy edukacyjne dla organizacji pozarządowych zajmującym się przeciwdziałaniom uzależnieniom.

 Przemysław Żak – prawnik. Założyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. Specjalizuje się w prawie dotyczącym organizacji pozarządowym i dostępie do informacji publicznej. Członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.


Webinarium jest realizowane w ramach projektu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień współfinansowanego z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii