Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Profnet - seminaria nt. ewaluacji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Seminarium - Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszają do Torunia lub Bydgoszczy na seminarium warsztatowe przeznaczone dla osób pracujących w organizacjach prowadzących programy profilaktyczne. Seminaria są organizowane w ramach programu "Profnet. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień". Szkolenia odbędą się 18 grudnia 2015 r. (piątek) w Toruniu oraz 19 grudnia 2015 r. (sobota) w Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny. Zapisy na stronie www.profnet.org.pl/ewaluacja-seminaria-warsztatowe.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przeprowadzenia ewaluacji procesu i przygotowania danych dla ewaluacji wyniku.

Szkolenie przygotowuje do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej programu profilaktycznego – czyli takiego zakresu ewaluacji programu, jaki jest zazwyczaj wymagany przez instytucje finansujące programy profilaktyczne. Zakres ewaluacji procesu zgodny jest ze standardami Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

Szkolenie opiera się na koncepcji ewaluacji przedstawionej szczegółowo w podręczniku "Ewaluacja krok po kroku – podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych". Prowadzone jest metodą warsztatową przez Autorkę podręcznika - Jagodę Latkowską – edukatorkę, psychoterapeutkę.

Miejsce i czas szkolenia.

Toruń – 18 grudnia 2015 r. (piątek),  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń

Program:

10:15 – 13:30 Zajęcia, część 1

13:30 – 13:45 Przerwa "kanapkowa"

13:45 – 16:30 Zajęcia, część 2

Bydgoszcz – 19 grudnia 2015 r. (sobota), Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy TERAPEUTICA, Aleja Adama Mickiewicza 17/2, Bydgoszcz

Program:

10.00–13.15 zajęcia, część 1

13.15–13.30 przerwa „kanapkowa”

13.30–16.15 zajęcia, część 2

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii