Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o naborze do szkolenia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu zaprasza na III edycję szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu zaprasza na III edycję szkolenia  w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Planowany początek szkolenia luty/marzec 2016 r.

Prowadzone przez nas szkolenie w sposób kompleksowy kształci w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień od Narkotyków oraz Instruktora Terapii Uzależnień od Narkotyków. Posiadamy rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szczegółowe informacje na stronie: www.ipe.edu.pl

lub pod numerami telefonu 512 46 30 38, 691 509 580

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r, ze szczególnym naciskiem na indywidualne podejście, pracę z nawrotami, oraz motywowanie do zmiany. Ponadto program szkolenia rozszerzony jest o pracę z uzależnieniami behawioralnymi. Szczegóły programu znajdują się na stronie www.ipe.edu.pl.

Wykaz godzin i cena: 

Pozycja

Specjalista terapii uzale.

Instruktor terapii uzale.

Moduł I

1 300,00 zł

1 300,00 zł

Wykłady

30h

30h

Warsztaty

100h

100h

Moduł II

5 500,00 zł

5400,00zł

 

Wykłady

97h

95h

Warsztaty i seminaria

214h

204h

Treningi interpersonalne

80h

80h

I rata opłaty za szkolenie wynosi 1.000 zł i należy ją uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym - skan dowodu wpłaty należy przesłać drogą mailową na adres biuro@ipe.edu.pl . Pozostała kwota może być wpłacana w ratach zgodnie z harmonogramem umieszczonym w regulaminie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje:

- kosztów staży i superwizji klinicznych,

- kosztów dojazdu na szkolenie,

- kosztów noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia.

Zasady kwalifikacji:

Szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień składa się z dwóch modułów:
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł I:

  • staż pracy w terapii uzależnienia mniej niż 2 lata,
  • tytuł magistra,
    • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Moduł II

  • staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata,
  • tytuł magistra,
  • warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów zaświadczających o stażu pracy przynajmniej dwa lata oraz dokonanie opłat.


Szkolenie w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień składa się z dwóch modułów:
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł I

  • Staż pracy w terapii uzależnienia wynosi mniej niż 2 lata, a które ukończyły szkołę średnią z maturą. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Moduł II

  • Staż pracy w terapii uzależnienia wynosi ponad 2 lata, a które ukończyły szkołę średnią z maturą. Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat.

Wykładowcy:

Barbara Kęszycka- superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psycholog ze specjalizacja II stopnia w psychologii klinicznej,
Janusz Bachmiński- superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psycholog ze specjalizacja kliniczną II,
Barbara Krzempek- superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Trener II Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Celina Żendarska - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Magdalena Smaś – Mszczyszyn - superwizor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii'
Tomasz Hanć – dr n. biol. mgr psych., licencjonowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,
Robert Rejnak – specjalista terapii uzależnień od narkotyków, trener dialogu motywującego,
Lilianna Woronowicz- specjalista terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Jadwiga Gierczyk- specjalista terapii uzależnień Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
Andrzej Kobus- dr n. med., specjalista psychiatra,
Bartłomiej Budziński- specjalista psychiatra

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii