Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zmiana ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zmiana ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
W związku z błędem technicznym powstałym przy przetwarzaniu danych, załącznik do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora KBPN nie odzwierciedla kompletnej listy programów oddalonych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu. Listę ofert uzupełnioną o brakujące oddalone oferty zawiera Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 Dyrektora KBPN zmieniającego Zarządzenie nr 14/2015.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii