Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SPROSTOWANIE - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Informujemy, iż na stronie 8 wzoru oferty wystąpił błąd. W tabeli 2 " PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA PUBLICZNEGO", w punkcie 3 „Środki finansowe z innych źródeł ogółem (Środki finansowe wymienione w punktach 3.1. – 3.3.)” wpisano błędnie numer przypisu. Prawidłowy numer przypisu powinien być „17”.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii