Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie na seminarium internetowe
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie na seminarium internetowe
Serdecznie zapraszamy na seminarium internetowe dot. prawidłowego opisu ewaluacji programów zgłaszanych do konkursu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.

18 września 2015 roku godz. 11.00 – 12.15

WEBINARIUM:

Jak opisać ewaluację programu zgłaszanego w otwartym konkursie ofert KBPN

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium internetowe dot. prawidłowego opisu ewaluacji programów zgłaszanych do konkursu  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.

Na webinarium omówimy sposoby opisu planowanej ewaluacji programu oraz opisu ewaluacji programu prowadzonego w latach ubiegłych.

Udział jest bezpłatny, prosimy o rejestrację na stronie www.profnet.org.pl/Webinarium

 

Prowadzący:

Anna Radomska
Przewodnicząca Komisji Konkursowej, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

dr Krzysztof Ostaszewski
kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" w Zakładzie Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Moderator:

Tomasz Kowalewicz
Fundacja Praesterno

 

Przebieg webinarium:

  1. Istotne wymagania konkursu – 10 minut
  2. Ocena merytoryczna – przyznawane punkty – 10 minut
  3. Plan ewaluacji programu profilaktycznego – 30 minut
  4. Najczęstsze i najpoważniejsze błędy w opisie ewaluacji planowanej lub zrealizowanej w ubiegłych latach – 10 minut
  5. Odpowiedzi na pytania

 

Webinarium jest realizowane w ramach projektu PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień współfinansowanego z Funduszy EOG, w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii