Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 04_2015 Ogłoszenie listy wnioskodawców
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 9.04.2015 r.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia w dniu 7 lipca 2015 roku.

Lista wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 9 kwietnia 2015 r.

Każdy z Wnioskodawców zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej, zawierającej określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia wniosku do realizacji.

Wyłonieni Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają pocztą e-mail dane niezbędne do zalogowania.

Preliminarz powinien zostać wprowadzony do systemu najpóźniej do dnia 15 lipca br. Ze względu na konieczność zawarcia w trybie pilnym umów, umożliwiających realizację zadań zgodnie z przedłożonymi wnioskami, uprasza się Wnioskodawców o przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii