Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja TPPU
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
NIEAKTUALNE - Cykl jednodniowych konferencji „Wyzwania wywołane przez uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne - Lokalne koalicje odpowiadające na problem zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi."
W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji: „Wyzwania wywołane przez uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne - Lokalne koalicje odpowiadające na problem zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi."

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek i instytucji urzędów państwowych oraz samorządu terytorialnego, którzy są zobowiązani do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, pedagogów , nauczycieli.

Celem konferencji jest  zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie uzależnień behawioralnych oraz budowanie lokalnych zasobów i koalicji odpowiadających na problem.

Konferencja będzie miała charakter seminaryjno-dyskusyjny, zmierzający do określenia lokalnych potrzeb oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Na konferencji zostaną zaprezentowane i omówione badania epidemiologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechnienia zjawiska w regionie, prezentacja zasobów instytucjonalnych i osobowych z  zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych w województwie, a także zaprezentowana zostanie ogólna wiedza dotycząca problematyki uzależnień behawioralnych oraz metod pracy w tym zakresie.

 PLAN KONFERENCJI:

 • 10.00 - Rozpoczęcie konferencji, oficjalne przywitanie.
 • Wykład 1. (30 min.) - Rozwiązywanie Problemów Hazardowych w Polsce.– (na głównej sali, wszystkie grupy)
 • Wykład 2. (1 godzina) - "Wyzwania wywołane przez uzależnienie od hazardu i inne uzależnienia behawioralne - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień behawioralnych w województwie”.– ( na głównej sali, wszystkie grupy)
 • Wykład 3. (1 godzina) - Prezentacja badań dotyczących hazardu i uzależnień behawioralnych w regionie.– ( na głównej sali, wszystkie grupy)
 • 12.30- 13.00 - Przerwa

Wykłady symultaniczne (1 godzina)

 • Wykład 4. Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych.
 • Wykład 5. Uzależnienie od komputera, Internetu (online addiction), opis zjawiska, pojęcia. Przyczyny oraz etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu, sygnały ostrzegawcze,  kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD 10
 • Wykład 6. Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Różnice i podobieństwa w leczeniu uzależnienia od hazardu i uzależnień chemicznych Diagnoza – wg DSM- IV, ICD-10, kwestionariusze SOGS (South Oaks Gambling Screem), AH (20 pytań Anonim. Hazardzistów)
 • Wykład 7. Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących. Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny)
 • 15.00 - 16.00 - Lunch

Wykłady symultaniczne (1 godzinne)

 • Wykład 8. Aspekty prawne, zabezpieczenie rodziny przed konsekwencjami finansowymi.
 • Wykład 9. Lokalne koalicje odpowiadające na problem  zagrożeń związanych z hazardem i uzależnieniami behawioralnymi." (Współpraca instytucjonalna, współdziałanie służb, organizacja, planowanie, finansowanie)

Warsztaty symultaniczne (2 godziny)

 • Warsztat 1. Zarys obszarów do pracy terapeutycznej, profilaktycznej. Zarys specyfiki terapii przedmiotowej.
 • Warsztat 2. Wstęp do wczesnej profilaktyki i terapii osób uzależnionych od komputera, Internetu, zarys roli rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia.
 • Przygotowanie ram raportu końcowego, zebranie/ omówienie wniosków, postulatów, podsumowanie i ewaluacja szkolenia - 1 godzina - zajęcia seminaryjne w 2 grupach
 • 20.00 - Zakończenie

Konferencja odbędzie się w dniu 26.06.2015 r w Centrum Konferencyjnym Zawisza Bydgoszcz.

CWZS Zawisza Bydgoszcz
ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
tel. 52/ 588-08-01; fax 52/ 588-08-25
e-mail:  sekretariat@zawisza.bydgoszcz.pl  967-121-35-84

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację poprzez stronę www.tppu.org – zakładka KONFERENCJE.

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kasprzycki; e-mail: konferencje@tppu.org  lub nr tel. kom. 883 939 001; kom. 608 366 191

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii