Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie raportu z badań CBOS 2015
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Raport z badań "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowanie uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych"
Poniżej publikujemy raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej pn. "Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych".

Badanie zostało zrealizowane  przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od września 2014 do kwietnia 2015. Jego celem było oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych – siecioholizmu, zakupoholizmu i praco­holizmu. Ponadto celem projektu była analiza korelacji pomiędzy używaniem substancji psychoaktywnych a występo­waniem uzależnień behawioralnych (przede wszystkim problemowego hazardu).

Powyższy projekt badawczy  był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii