Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / nabór Candis 2015
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
NABÓR NA SZKOLENIE REALIZATORÓW PROGRAMU CANDIS
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie realizatorów programu CANDIS.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27 lutego - 01 marca 2015 roku w Warszawie.
(więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl )

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu oraz udział w ewaluacji realizacji programu.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

- posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień lub status bycia w procesie certyfikacji
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
- dostęp do pacjentów w miejscu zatrudnienia, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
- ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS.

Dla osób, które nie ukończyły podstawowego szkolenia w zakresie Dialogu Motywującego Biuro zorganizuje takie szkolenie w dniach 29-30 stycznia 2015r. w Warszawie.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów w Warszawie są po stronie uczestników.

Zgłoszenie na szkolenie

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Biura na nr faxu: 22 641 15 65 lub skan na adres: katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl do dnia 16 stycznia 2015 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie wywieszona na stronie www.kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii