Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o naborze pracownika
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ogłoszenie o naborze pracownika

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

poszukuje osoby do pracy (na zastępstwo) na stanowisku

Specjalisty ds. profilaktyki uzależnień


Zakres obowiązków m.in.:

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem programów i zadań zleconych przez  Biuro w zakresie profilaktyki,
 • udział w Komisjach Konkursowych dokonujących wyboru ofert programowych,
 • realizacja działań z zakresu profilaktyki narkomanii, wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z instytucjami i osobami w sprawach dotyczących profilaktyki.
 • koordynacja programów profilaktycznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wskazane:

 • doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

Do życiorysu proszę dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert upływa dnia 9 stycznia 2015 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres kbpn@kbpn.gov.pl wpisując w tytule "Specjalista ds. profilaktyki" lub złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN. Dokumenty można również przesłać listownie (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. profilaktyki" na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii