Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie przedłużenia rekomendacji superwizrów
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie przedłużania rekomendacji do prowadzenia superwizji klinicznej dla obecnych superwizorów posiadających rekomendację Dyrektora KBPN

Na podstawie

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931)

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza zasady przedłużania rekomendacji do prowadzenia superwizji klinicznej dla obecnych superwizorów posiadających rekomendację KBPN.

Ważność obecnej rekomendacji będzie mogła zostać przedłużona na kolejnych 5 lat tym superwizorom, którzy spełnią następujące warunki:

1) Uczestniczą w superwizji swojej pracy jako superwizora

a) w czasie trwania obecnej rekomendacji przynajmniej 2 razy wezmą udział w spotkaniach superwizorów organizowanych przez Krajowe Biuro raz w roku, podczas których przedstawią nagranie audio lub video z prowadzonej przez siebie superwizji klinicznej (grupy lub indywidualnej)

Informacje o dacie spotkań superwizorów ogłaszane będą w I kwartale każdego roku, w bieżącym roku informacja taka ogłoszona zostanie do końca września.

Obecne rekomendacje ważne są do 2018 roku. Do tego czasu Biuro zamierza zorganizować 4 spotkania superwizorów (w 2014, 2015, 2016 i 2017 roku). Superwizorzy mogą wybrać, w których z nich zechcą uczestniczyć (co najmniej dwa z czterech zaproponowanych). W zależności od liczby zgłoszonych osób spotkanie superwizorów będzie trwało 2 lub 3 dni (będzie również możliwość poprowadzenia dwóch równoległych grup w celu umożliwienia każdemu zgłoszonemu superwizorowi zaprezentowanie i omówienie nagrania z superwizji).

lub

b) w czasie trwania obecnej rekomendacji uczestniczą w superwizji swojej pracy jako superwizora prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i przedstawią stosowne zaświadczenie

2) Do momentu wygaśnięcia obecnej rekomendacji przeprowadzą przynajmniej jedną grupę superwizyjną dla uczestników specjalistycznych szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

W przypadku superwizorów, którzy w trakcie trwania obecnej rekomendacji nie będą mieli możliwości przeprowadzenia superwizji dla uczestników szkoleń warunkiem przedłużenia rekomendacji będzie uczestnictwo w co najmniej dwóch spotkaniach superwizji superwizji organizowanej przez Krajowe Biuro oraz przedłożenie zaświadczenia o prowadzeniu stałej superwizji dla co najmniej 1 zespołu terapeutów uzależnień.

3) Przestrzegają zasad etyki zawodowej

 

W przypadku spełnienia powyższych warunków przez superwizora ubiegającego się o przedłużenie rekomendacji, zostanie ona przyznana na kolejnych 5 lat.

 

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii