Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o szkoleniu Strefa PL
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Fundacja strefaPL zaprasza na szkolenie ,,Dialog Motywujący’’
Fundacja strefaPL zaprasza na kompleksowe szkolenie uzupełniające dla terapeutów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie w zakresie zastosowania metody dialogu motywującego.

Dialog motywujący – metoda obecnie uważana za jedną z najskuteczniejszych w pracy z osobami uzależnionymi. Szkolenie obejmuje 72 godziny warsztatowo-wykładowe z elementami superwizji. Program szkolenia oparty jest na standardach MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers). Stanowi kompleksowe przygotowanie do posługiwania się metodą dialogu motywującego w pracy terapeuty. Przeznaczone jest dla terapeutów, którzy poznali już podstawy tej metody i uznają ją za ważny element swojej praktyki zawodowej. Szkolenie poprowadzi Urszula Grodzka, terapeuta z Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie.

Kryteria udziału:

  • Posiadany tytuł specjalisty terapii uzależnień lub osoby będącej w trakcie procesu certyfikacji do tytułu specjalisty terapii uzależnień
  • Zaliczenie wstępnego (podstawowego) kursu szkolenia z metody dialogu motywującego (co najmniej 16 godz.)
  • Złożenie deklaracji pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie
  • Przedłożenie zgody pracodawcy na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się metodą dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi w miejscu pracy

W procesie rekrutacji wymagane są dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów udziału.

Miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się w Lesznie, w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, ul. Średnia 11.

Terminy zjazdów:

  • 3-5 października 2014r.
  • 25-26 października 2014r.
  • 22-23 listopada 2014r.
  • 13-14 grudnia 2014r.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz mają zapewnione wyżywienie podczas zajęć oraz noclegi. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestniczenie we wszystkich zjazdach.

Ankietę zgłoszeniową oraz wymagane dokumenty (skany) należy przesłać na adres mailowy Fundacji do dnia 19 września. Wszelkie pytania i informacje proszę kierować drogą mailową na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych" i współfinansowane ze srodków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii