Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Zaproszenie do skłądania ofert
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zaproszenie do składania ofert
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do składania ofert na druk publikacji. Ofertę należy złożyć drogą mailową w terminie do 18 września 2014 r. do godziny 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do składania ofert na druk publikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ:

  1. Druk podręcznika dla terapeutów nakład  300 egz.

- format: 168 x 235 mm

- wnętrze 372 str.

- kolor 1+1

- papier offset 80 gr.

okładka:

- ze skrzydełkami

- kolor 4+0

- karton jednostronnie powlekany 250 gr.

- folia błyszcząca

- oprawa szyto-klejona

  1. Druk broszury „Prawa Pacjenta” nakład 15 000 szt.

- format - 148 x 210 mm netto

- objętość – 12 str. środek + 4 str. okładka

-  kolor – 4+4

- papier – środek 170g kreda mat.,

okładka:

- 250 g kreda mat.

- kolor 4+4

- folia mat na okładce

- oprawa zeszytowa

obie publikacje posiadają nr ISBN.

Termin realizacji zamówienia do dnia 06 października 2014 r.

W cenę należy wliczyć transport do siedziby Biura oraz wniesienie przedmiotu zamówienia do magazynu Biura.

Kryterium wyboru w 100% stanowi cena.

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 września 2014 r. do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres anna.poleganow@kbpn.gov.pl

Poniżej przykładowa umowa - z prawidłową specyfikacją - zgodną z zamówieniem

Załącznik nr 1 – proponowany wzór umowy

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii