Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza na szkolenie realizowane w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”.
Projekt szkoleniowy przeznaczony jest dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat KBPN lub PARPA. Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki uzależnień behawioralnych w kontekście zastosowania różnego rodzaju metod w terapii osób uzależnionych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień minimum od 2 lat,
 • praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych,
 • wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad we wszystkie dni szkolenia. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania oraz śniadań i kolacji.

Zajęcia będą odbywały się od sierpnia do grudnia, raz w miesiącu, od piątku do niedzieli w Poznaniu. Szczegółowe miejsce szkolenia będzie podane osobom zakwalifikowanym na szkolenie.

Terminy zajęć:

 • 22-23-24 sierpnia 2014 r.
 • 26-27-28 września 2014 r.
 • 17-18-19 października 2014 r.
 • 07-08-09 listopada 2014 r.
 • 05-06-07 grudnia 2014 r.

Godziny zajęć:

 • piątek 9.00–19.30
 • sobota 8.00–19.30
 • niedziela 8.00–16.00

Projekt składa się z pięciu bloków, każdy po 30 godzin (12 godzin wykładowych i 18 godzin warsztatowych). Grupa będzie liczyła 16 osób.

TEMATYKA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW SZKOLENIOWYCH:

1. Terapia behawioralno-poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący Halina Ganowicz)

 • czym jest terapia behawioralno-poznawcza
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej
 • jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej
 • relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przeganiana, zachowania a myśli automatyczne)
 • techniki terapii behawioralno-poznawczej wykorzystywane w terapii uzależnień behawioralnych.

2. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący Józef Leśniak)

 • czym jest terapia psychodynamiczna
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii psychodynamicznej
 • jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej
 • relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie
 • techniki terapii psychodynamicznej wykorzystywane w terapii uzależnień behawioralnych.

3. Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący Jolanta Ryniak)

 • czym jest terapia systemowa
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii systemowej
 • jak wygląda sesja w terapii systemowej
 • relacja terapeutyczna w terapii systemowej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • osoba a kontekst rodzinny, genogram
 • techniki terapii systemowej wykorzystywane w terapii uzależnień behawioralnych.

4. Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna – zastosowanie w terapii osób
uzależnionych
(prowadzący Magdalena Smaś-Myszczyszyn)

 • czym jest terapia ericksonowska
 • czym jest terapia strategiczno-strukturalne wg założeń Stila de'Shezera i jej związek z terapią ericksonowską
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa
 • techniki terapii ericksonowskiej wykorzystywane w terapii uzależnień behawioralnych.

5. Dialog motywujący – zastosowanie w terapii osób uzależnionych
(prowadzący Izabela Dmitrowicz)

 • czym jest dialog motywujący
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady dialogu motywującego
 • jak wygląda sesja w dialogu motywującym
 • relacja terapeutyczna w dialogu motywującym
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • duch dialogu, skoncentrowanie na kliencie, reagowanie na opór, zmiana, motywacja
 • techniki dialogu motywującego wykorzystywane w terapii uzależnień behawioralnych.

Kierownik merytoryczny projektu: mgr Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

 • ankieta zgłoszeniowa (do pobrania),
 • zaświadczenie z miejsca pracy o udzielaniu nieodpłatnych świadczeń w zakresie terapii uzależnień,
 • kopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Kopie dokumentów (w formie skanu) należy przesłać na adres mailowy: konferencjahazard@gmail.com lub w formie listowej na adres:
Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia Psychicznego;
68-100 Żagań, Stara Kopernia 19c

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie jedna osoba z danej placówki.

W sprawach związanych z udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Magdaleną Smaś-Myszczyszyn, tel.: 76 837 33 23; e-mail: konferencjahazard@gmail.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii