Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Informacja dotycząca składania sprawozdań finansowo - merytorycznych za pierwsze półrocze
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacja dotycząca składania sprawozdań finansowo-merytorycznych z realizacji zadań zleconych za pierwsze półrocze

Krajowe Biuro uprzejmie informuję, że w związku z trwającymi  pracami nad wdrożeniem nowego systemu rozliczania zadań publicznych zlecanych przez Biuro obowiązują poniższe zasady przekazywania sprawozdań za I półrocze 2014r.:

  1. Podmioty, które przekazały do Biura komplet preliminarzy oraz uzyskały ich akceptację, co umożliwiło wprowadzenie do systemu wersji elektronicznej zawartej umowy powinny  sporządzić i przekazać  sprawozdanie w wersji elektronicznej w nowym systemie w terminie określonym w umowie. Po uzyskaniu akceptacji sprawozdania należy niezwłocznie przekazać w wersji papierowej, wydrukowanej z nowego systemu sprawozdawczego (TrimTab), opatrzonej w pieczęć podmiotu oraz  podpisy osób upoważnionych.

Sporządzenie i przekazanie sprawozdania jest możliwe wyłącznie po uprzednim wprowadzeniu do systemu preliminarzy zadań realizowanych w bieżącym roku.

  1. Podmioty, które do dnia 10 lipca nie uzyskały akceptacji elektronicznych preliminarzy są proszone o przekazanie sprawozdań za I półrocze do Biura w wersji papierowej ( wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Biura ) do dnia 21 lipca b.r.

Serdecznie Państwa przepraszamy za  utrudnienia i niedogodności wynikające z wprowadzenia nowego elektronicznego sposobu komunikacji z Biurem.

Wszystkie pytania i uwagi w zakresie sprawozdawczości elektronicznej prosimy kierować w formie emailowej na adresy:

Sprawy techniczne: Paweł Łupina  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

Sprawy finansowe: Beata Orzechowska beata.orzechowska@kbpn.gov.pl , Małgorzata Krzewska: malgorzata.krzewska@kbpn.gov.pl

Sprawy merytoryczne dotyczące programów profilaktycznych: profilaktyka@kbpn.gov.pl

Sprawy merytoryczne dotyczące programów rehabilitacyjnych: leczenie@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii