Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / PFST - ogloszenie o XII edycji szkolenia certyfikującego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zaprasza na XII edycję szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie Instruktora i Specjalisty Terapii Uzależnień

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora lub Specjalisty Terapii Uzależnień przyznawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie prowadzone jest w dwóch modułach:

- moduł I – dla wszystkich osób posiadających mniej niż 2 lata doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi oraz osób zainteresowanych pracą z osobami uzależnionymi

- w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 804 h zajęć dydaktycznych

- w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 746 h zajęć dydaktycznych

- moduł II – dla osób posiadających więcej niż 2 lata doświadczeń w pracy z osobami uzależnionymi

- w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 588 h zajęć dydaktycznych

- w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień szkolenie obejmuje 534 h zajęć dydaktycznych

Zakres szkolenia obejmuje m.in. zajęcia z: psychopatologii, pracy z rodziną, dialogu motywującego, podstaw pracy behawioralno-poznawczej, interwencji terapeutycznych oraz zagadnień dotyczących pracy z osobami ofiarami przemocy, a także osobami uzależnionymi od hazardu, Internetu, seksu itd.

Tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień uzyskać może osoba z wykształceniem wyższym magisterskim. Tytuł Instruktora Terapii Uzależnień uzyskać może osoba z wykształceniem średnim.

Koszty szkolenia:

  • I moduł
  • 

7.100 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień,      

7.400 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień

  • II moduł
  • 

5.800 PLN dla Instruktorów Terapii Uzależnień,                                                 

6.100 PLN dla Specjalistów Terapii Uzależnień.

I rata opłaty za szkolenie wynosi 1.200 zł i należy ją uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym (dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia).Pozostała kwota może być wpłacana w wysokości uzgodnionej z uczestnikami szkolenia . Dla członków PFST 5 % zniżki.

Program zajęć szkoleniowych realizowany jest w formie wykładów, warsztatów, treningów i seminariów oraz stażów i superwizji klinicznych:

- wykłady (weekendy – piątek - niedziela; jeden raz w miesiącu) – pięć zjazdów

- treningi (poniedziałek – piątek; raz na dwa miesiące)  - dwa zjazdy

- warsztaty ( I moduł: w I części szkolenia następującej po wykładach - czwartek – niedziela, raz w miesiącu – cztery zjazdy, w II części szkolenia – sześć zjazdów -  poniedziałek – piątek, raz na dwa miesiące; II moduł I część szkolenia – trzy zjazdy- weekendy, raz w miesiącu, II część szkolenia –sześć zajazdów - poniedziałek – piątek, raz na dwa miesiące)

- staż kliniczny – I moduł – pierwszy staż 120 godzin, drugi staż 80 godzin

                           II moduł – staż 80 godzin

-superwizja kliniczna – 70 godzin obowiązuje obydwa moduł

Miejsce odbywania zajęć -  Gdańsk lub Warszawa (w zależności od preferencji uczestników szkolenia). W trakcie trwania pierwszego zjazdu, który odbędzie się w Gdańsku, po konsultacjach z uczestnikami szkolenia, podjęta zostanie ostateczna decyzja, co do miejsca odbywania się kolejnych zajęć.

Uczestnicy szkolenia samodzielnie ponoszą koszty podróży oraz wyżywienia w czasie trwania szkolenia. W miejscu zajęć, jest dostęp do zaplecza socjalnego- można przyrządzić kawę, herbatę, posiłki.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w miejscu odbywania się zajęć, liczba miejsc noclegowych jest ograniczona. Miejsca noclegowe znajdują się na jednej, wspólnej sali, należy zabrać ze sobą śpiwór, koszt noclegu to 20 zł/doba.   

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesyłanie kart zgłoszeniowych dostępnych na naszej stronie internetowej (www.pfst.pl)  pocztą tradycyjną na adres:

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

ul. Agrarna 2

80-298 Gdańsk.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestniczy zostaną poinformowaniu drogą e-mailową po zakończeniu rekrutacji, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 18 sierpnia  2014 roku. I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 30-31 czerwca w Gdańsku przy ulicy Agrarnej 2. Początek zajęć 30 sierpnia godz. 11.00.

Wszelkich  informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 795 284 263 lub drogą e-mailowa pfst@interia.pl.

Treść ogłoszenia w pliku word

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii