Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Używanie narkotyków, innych niż przetwory konopi,  w populacji dorosłych Polaków nie jest problemem szeroko rozpowszechnionym. Do użycia jakiegokolwiek narkotyku przyznało się 13,7 % badanych osób. Poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego pozostaje natomiast rozpowszechnienie używania marihuany i innych przetworów konopi indyjskich, zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży. Przynajmniej raz w życiu sięgnęło po nie 12,2 % populacji ogólnej i 24,3 % młodzieży w wieku 15-16 lat. Badania wskazują natomiast na spadek odsetka młodzieży, która kiedykolwiek używała środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” z 11,4 % w 2010 r. do 5,2 % w 2013 r.  

Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, jednak najbardziej dramatyczne szkody są konsekwencją częstego ich używania oraz w  drodze iniekcji. Szacuje się, że w Polsce populacja osób używających narkotyków w sposób problemowy wynosi pomiędzy 56 tys. a 103 tys. osób. Ryzyko uzależnienia dotyczy wszystkich narkotyków. Zanim jednak do tego dojdzie, osoby używające narażają siebie i swoich bliskich na szereg negatywnych konsekwencji. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń. Według ostatnich badań odnotowano 1027 przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (2013 r.),  285 osób zmarło z powodu używania narkotyków (2011r.) , natomiast  44 osoby uległy zakażeniu HIV w efekcie używania narkotyków drogą iniekcji (2013r.). Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie - zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu.

Hasło międzynarodowych obchodów ogłoszone przez

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) niesie

PRZESŁANIE NADZIEI:

ZABURZENIOM  ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM NARKOTYKÓW

MOŻNA ZAPOBIEGAĆ, MOŻNA JE TEŻ LECZYĆ

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w imieniu Ministra Zdrowia,  prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, takie jak „Fred goes net” i „Candis”;  wspiera ponadto działania organizacji pozarządowych kierowane do grup zagrożonych narkomanią  i  ich rodzin, osób używających narkotyków w sposób szkodliwy i osób uzależnionych. W 2014 roku Krajowe Biuro wspiera łącznie około 250  programów na terenie całego kraju. W roku ubiegłym w programach profilaktycznych, redukcji szkód  oraz reintegracji społecznej wzięło udział prawie 350 000 osób. Corocznie prowadzone są także ogólnopolskie kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną na temat  szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Tegoroczna kampania informuje o ryzyku używania leków w celach pozamedycznych. Anonimową, bezpłatną pomoc specjalistów można uzyskać w  antynarkotykowej poradni internetowej działającej pod adresem www.narkomania.org.pl oraz Ogólnopolskim Telefonie Zaufania 801 199 990.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak zapobiegać, zapoznaj się z naszymi publikacjami:

Poradnik dla rodziców: "O lekach, marihuanie, dopalaczach - bez histerii"

Poradnik dla rodziców: "Bliżej siebie, dalej od narkotyków"

Poradnik dla nauczycieli: "Szkoła i rodzice wobez zagrożeń substancjami psychoaktywnymi"

Ulotka: "Smak życia, czyli debata o dopalaczach"

Informacje o kampanii UNODC na stronie http://www.unodc.org/drugs/june-26/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/worlddrugcampaign

Badania Fundacji CBOS i KBPN: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746

Raport Krajowy 2013: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=656250

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii