Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / szkolenie KSTU
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie "Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu"
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy do udziału w szkoleniu "Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu".

MODUŁ I Szkolenie całościowe:

SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH.
DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SEKSU
.

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Planowane są dwie edycje szkoleń:

 • I termin szkolenia: 4-6.IV oraz 25-27.IV edycja wiosenna
 • II termin szkolenia: 3-5.X oraz 17-19.X edycja jesienna

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

 • ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta
 • ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

Miejsce szkoleń:

Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty,
 • Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.
 • Ww.  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto: Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 20194010763085194800150000
 • Koszt szkolenia dla członków KSTU wynosi 100 zł
 • Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane
  (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).
 • W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.
 • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia
 • Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

Kontakt telefoniczny – w przypadku pytań:

Agnieszka Litwa-Janowska  - Kierownik Projektu

Lilla Barańska tel. 505 163 624 - Biuro Projektu  KSTU email: kontakt@kstu.pl

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii