Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja prasowa poświęcona wydaniu raportu z badania CBOS.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencja prasowa poświęcona wydaniu raportu z badania CBOS.
Centrum Badań Opinii Społecznej oraz Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają na konferencję prasową poświęconą wydaniu raportu z badania CBOS pn.„Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Młodzież 2013”.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia używania przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych alkoholu, tytoniu, narkotyków oraz „dopalaczy”. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat planów życiowych młodych ludzi, między innymi w kontekście radzenia sobie z istniejącą sytuacją na rynku pracy i o poziomie akceptacji dla emigracji za granicę jako sposobu rozwiązywania problemu ze znalezieniem pracy. Będą również przedstawione informacje na temat poglądów politycznych młodzieży i niektórych elementów ich stylu życia.

Spotkanie stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z obecną sytuacją epidemiologiczną zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież na tle postaw wobec innych sfer życia. 

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 10 marca br. o godz. 11.00
w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 
w Warszawie.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii