Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie wyników konkursu na podmioty szkolące
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu ogłoszonego w dniu 20 maja 2013 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na konkurs wpłynęły dwie oferty dotyczące realizacji szkolenia w ramach specjalistycznego programu w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień od następujących podmiotów szkolących:

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

2. Instytut Edukacji i Terapii, ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do przeprowadzenia jednej edycji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień (moduł I i II) podmiotom:

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

2. Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Piotra Wawrzyniaka 31/9, 60-503 Poznań

 

Warszawa, 18.09.2013 r.                                                                         Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii