Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Swiatowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 2013
26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

Z tej okazji United Nations Office on Drugs and Crime przygotowało kampanię pod nazwą „Make health your 'new high' in life, not drugs”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Zamiast narkotyków uczyń zdrowie swoim hajem.” Zapraszamy do zapoznania się ze stroną kampanii pod adresem http://www.unodc.org/drugs/ oraz oficjalnego fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/worlddrugcampaign 

Głównym celem kampanii, skierowanej głównie do młodych ludzi jako najbardziej podatnych na używanie narkotyków, jest wsparcie i inspirowanie ludzi  do angażowania się w działania przeciwko używaniu narkotyków.   

Tematem tegorocznej kampanii są nowe substancje psychoaktywne, często nie objęte kontrolą. Sprzedawane między innymi jako legalne stymulanty, eksperymentalne substancje chemiczne, rośliny lub sole do kąpieli. Liczba tych substancji ciągle rośnie. Twórcy kampanii przekonują, że dopalacze są problemem globalnym, rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie i stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

UNODC poprzez kampanię zachęca do działań podnoszących świadomość w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na całym świecie i zachęca do udziału osoby indywidualne, organizacje pożytku publicznego, sektor prywatny oraz państwa członkowskie do zaangażowania się poprzez: organizację wydarzeń, upowszechnianie informacji, wykorzystywanie hasła i logotypu kampanii w materiałach promocyjnych, stronach www oraz mediach społecznościowych, udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na cele związane z profilaktyką i leczeniem, lub wkład rzeczowy na potrzeby kampanii i powiązanych z nią wydarzeń.

W Polsce według danych statystycznych Konsultanta Krajowego ds. Toksykologii Klinicznej na temat zatruć i podejrzeń zatruć dopalaczami w roku 2011 zgłoszono 176 interwencji medycznych podczas gdy do końca 2012 roku takich interwencji było 279. Co pokazuje, że kwestia nowych substancji psychoaktywnych jest w dalszym ciągu istotna z punktu widzenia zagrożenia dla zdrowia obywateli.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako instytucja odpowiedzialna za przeciwdziałanie narkomanii w Polsce, prowadzi szereg działań korespondujących z tematyką kampanii. Szczególnie godna polecenia jest strona ogólnopolskiej poradni internetowej na temat przeciwdzialania narkomanii http://narkomania.org.pl Za jej pośrednictwem można uzyskać e-mailową poradę specjalistów (lekarza, psychologa, prawnika) w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Porady są udzielane również w formie czatu.  Ponadto na stronach poradni udostępniona jest baza ośrodków pomocowych, wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii oraz fachowe artykuły dla specjalistów i rodziców. Prezentowany jest również przegląd książek i czasopism dotyczących problemu narkotykowego. Ponadto zamieszczone są materiały edukacyjne, które można wykorzystać między innymi w pracy z klasą szkolną.

Zachęcamy również do odwiedzenia Fanpage ostatniej kampanii KBPN pod nazwą „Narkotyki Na co mi to?”, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia głównie wśród młodzieży. Strona kampanii funkcjonuje pod adresem internetowym https://www.facebook.com/nacomito

Zainteresowanych tematyką nowych substancji psychoaktywnych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej informacyjno-edukacyjnej akcji KBPN na temat dopalaczy, pod hasłem „Dopalacze mogą Cię wypalić - Poznaj fakty" dostępnej pod adresem http://www.dopalaczeinfo.pl/

Osoby, które chciały by uzyskać poradę telefoniczną związaną z tematyką uzależnienia od narkotyków zachęcamy do korzystania z „Ogólnopolskiego telefonu zaufania Narkotyki – Narkomania.” Poradnia funkcjonuje pod numerem telefonu 801199990.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii