Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na rok 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Poniżej zamieszczamy listę wniosków na realizację zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w dniu 31 października 2012 roku.

Wyłonieni wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia preliminarza kosztów realizacji zadania wraz z harmonogramem działań w formie elektronicznej w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 15 lutego 2013 roku na adres e-mail wskazany w piśmie zawiadamiającym o przyjęciu zadania do realizacji. Dokument zostanie poddany weryfikacji pod kątem zgodności z zakresem merytorycznym i finansowym. Po zaakceptowaniu przez Krajowe Biuro, preliminarz podpisany przez osoby upoważnione należy przesłać na adres Biura.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy
na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami merytorycznymi Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod numerem telefonu 22 649 66 59 w. 103 lub 104.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii