Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie odnowienia ważności rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie odnowienia ważności rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej.

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

z dnia 04 stycznia 2013 roku

w sprawie odnowienia ważności rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza, że o odnowienie ważności certyfikatów superwizora rekomendowanego przez KBPN mogą ubiegać się dotychczasowi superwizorzy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)     posiadają certyfikat specjalisty terapii uzależnień;

2)     są aktualnie zatrudnieni w placówce prowadzącej terapię i rehabilitacje osób uzależnionych od narkotyków;

3)     w okresie ostatnich 4 lat (od momentu uzyskania poprzedniej rekomendacji) uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i/lub umiejętności jako superwizora;

4)     poddawali swoją prace jako superwizorzy superwizji klinicznej;

5)     przestrzegają zasad etyki zawodowej;

6)     przedstawią nagranie w formacie mp3, wav lub wma na płycie CD z prowadzonej przez siebie superwizji klinicznej (grupy lub indywidualnej).

Obecni superwizorzy, którzy są zainteresowani odnowieniem rekomendacji są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty i materiał nagraniowy:

a)      oświadczenie o aktualnym miejscu pracy;

b)      kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających przebyte w okresie ostatnich 4 lat (od momentu uzyskania poprzedniej rekomendacji) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i/lub umiejętności jako superwizora;

c)      zaświadczenia dokumentujące poddawanie swojej pracy jako superwizora superwizji klinicznej wraz z nazwiskiem superwizora/superwizorów;

d)      oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej;

e)       nagranie w formacie mp3, wav lub wma na płycie CD z prowadzonej przez siebie superwizji   klinicznej (grupy lub indywidualnej);

f) wypełniony załącznik nr 1 (informacja o dogodnym terminie przedstawienia nagranego materiału).

 

Przesłane nagrania będą wykorzystane podczas kolejnych spotkań rekomendowanych superwizorów organizowanych przez Krajowe Biuro jako materiał służący do doskonalenia umiejętności w zakresie prowadzenia superwizji klinicznej w następujących terminach:

15-16  kwietnia 2013

13 - 14 maja 2013 r.

03-04 czerwca 2013 r.

Wyżej wymienione dokumenty i nagranie określone w pkt. a-f  należy przesyłać na adres:

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

Termin składania wniosków (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) upływa 27 marca 2013 roku

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 d0 16.30 pod numerem telefonu:

(+48) 22 641 15 01 wew. 118, (+48) 22 855 54 64 wew. 118

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie odnowienia ważności certyfikatu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale „Certyfikacja/Ogłoszenia” oraz w zakładce „Aktualności” do dnia 12 kwietnia 2013 r.

Krajowe Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia postępowania.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania zachowują moc wcześniejsze rekomendacje Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Załącznik nr 1

 

4 stycznia 2013 r.

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

 


Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii