Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2013 roku (zad. 2,3,6,7,8,10)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 r.
  
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora Krajowego Biura z dnia 21 grudnia 2012 r. dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.
 
 
Do pobrania wyniki konkursu dotyczące zadań:
 
1. Programy profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków

2. Programy postrehabilitacyjne adresowane do osób po ukończonym procesie leczenia

3. Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków

4. Programy wspierające programy substytucyjne

5. Specyficzne programy kierowane do kobiet używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków

6. Program Candis adresowany do problemowych użytkowników narkotyków

pobierz plik

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii