Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Sprostowanie - konkurs 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
SPROSTOWANIE - Konkurs na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii

Uprzejmie informujemy, że we wzorze Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 2 do oferty) pomyłkowo nie zamieszczono punktu 5, o którym mówi się w wykazie załączników do oferty i dotyczącym oświadczenia o braku wykluczenia z prawa otrzymywania dotacji ze środków publicznych zgodnie z art. 145 ust 6 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Do pobrania – załącznik nr 2 do oferty.

Uprzejmie informujemy, że w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii  ogłoszonym zgodnie z zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 roku  zamieszczono pomyłkowo  błędną kwotę środków przeznaczonych na realizację w roku 2012 zadania: Poradnia Internetowa.

Kwota środków przeznaczonych na zadanie Poradnia Internetowa w roku 2012 wyniosła 80 000 zł.

W związku z powyższym całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2012 roku wyniosła 5 118 510 zł.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii