Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie wyników konkursu na uzyskanie rekomendacji do prowadzenia szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie wyników konkursu z dnia 31 maja 2012 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje, że na konkurs wpłynęły dwie oferty dotyczące realizacji szkolenia w ramach specjalistycznego programu w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień od następujących podmiotów szkolących:

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

2. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, ul. Leopolda Staffa 29, 51-144 Wrocław

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do przeprowadzenia jednej edycji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień (moduł I i II) Towarzystwu Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie udzielił rekomendacji do realizacji szkolenia Polskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii.

Warszawa, 14.09.2012 r.

Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii