Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs grantowy Komisji Europejskiej
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” - Action Grants 2011/2012.
Na stronie Komisji Europejskiej ukazało się zaproszenie do składania projektów w ramach tzw. Action Grants 2011/2012 czyli grantów przeznaczonych na realizację konkretnych projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Termin składania aplikacji mija 17 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00.

Cele programu:

Program „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” ma na celu realizację zadań związanych z zapobieganiem problemowi narkotyków i narkomanii. Program skupia się na redukcji popytu na narkotyki poprzez profilaktykę, ograniczanie szkód, analizę stosowanych dotychczas polityk a także włączanie społeczeństwa obywatelskiego w proces przeciwdziałania narkotykom i narkomanii.

Kto może aplikować:

O otrzymanie wsparcia KE w ramach tego grantu ubiegać się mogą: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze, władze lokalne i regionalne.

Projekt musi spełniać następujące warunki:

  • W projekcie muszą brać udział co najmniej 2 podmioty (o charakterze non-profit),  z co najmniej 2 państw UE,
  • Projekt musi mieć charakter non-profit,
  • Min. wartość projektu nie może być mniejsza niż 75 000 euro,
  • Maks. współfinansowanie Komisji Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Pozostały wkład finansowy (20 %) wnoszą podmioty realizujące projekt,
  • Czas trwania projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  • Komisja Europejska podkreśla, że preferowane będą duże projekty, uwzględniające uczestnictwo partnerów z wielu państw UE.

Jak aplikować:

Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach Komisji Europejskiej:

Informacja nt. grantu:

Informacja nt. programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach”:

Procedura składania aplikacji możliwa jest jedynie on-line poprzez stronę Komisji Europejskiej. W tym celu należy zarejestrować się w systemie PRIAMOS. Informacje nt. rejestracji znajdą Państwo tu:

Termin składania aplikacji mija 17 kwietnia 2012 r.  o godzinie 12.00.

Pytania (w jęz. angielskim) dotyczące możliwości pozyskania grantu prosimy kierować na adres Komisji Europejskiej:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie pośredniczy w żaden sposób w procedurze przyznawania grantów, za którą odpowiedzialna jest wyłącznie Komisja Europejska.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii