Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Informacja o podpisaniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacja o podpisaniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2012 r. podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia specjaliści terapii uzależnień zainteresowani wpisaniem ich do ewidencji specjalistów uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych powinni przesłać do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii listem poleconym do dnia 16 stycznia 2012 r. następujące dokumenty:

a) poświadczoną notarialnie kopię certyfikatu specjalisty terapii uzależnień uzyskanego zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wydaną nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 90 dni;
c) oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia (dostępny  tutaj oraz na stronie www.kbpn.gov.pl w części Certyfikacja-Akty prawne).

Wpisanie do ewidencji specjalistów terapii uzależnień prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oznacza nabycie uprawnień do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych na polecenie sądu lub prokuratora.

Wpis do ewidencji może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

a) posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień uzyskany na zasadach przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) nie była karana za przestępstwo umyślne;
d) przekazała do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

Pytania dotyczące naboru do ewidencji należy kierować na adres e-mail:  dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 641 15 01  w. 118.

Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który został podpisany, można znaleźć tutaj lub na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja-Akty prawne.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii