Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Kampania
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Kampania społeczna "Nie bądź Lekkomyślny"
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna kampanię społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z zażywaniem leków sprzedawanych bez recepty, pod hasłem "Nie bądź LEKkomyślny".

Lekkomyślne, niekontrolowane zażywanie leków to coraz bardziej powszechny problem społeczny. Wzrastająca popularność zjawiska samoleczenia jest jednym z najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków. Niezwykle groźnym zjawiskiem jest traktowanie leków jako środków psychoaktywnych, zmieniających stan świadomości.

W reakcji na to zjawisko Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdraża kampanię społeczną zatytułowaną LEKkomyślność. Celem wojewódzkiej kampanii jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców regionu dotyczącej leków sprzedawanych bez recepty,
w szczególności ich składu, działania, łączenia z innymi lekami. Kampania ma przeciwdziałać łączeniu leków z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi oraz ich zażywaniu w celu osiągnięcia zmian stanu świadomości.

Polska zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem zużycia leków przeciwbólowych. Samoleczeniu towarzyszy błędne przekonanie o braku szkodliwości leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych. Tymczasem przy równoczesnym przyjmowaniu dwóch medykamentów istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia między nimi interakcji. Niekorzystne interakcje między lekami oraz coraz większe zapotrzebowanie i wzrastające przyjmowanie, a także wynikające z tego faktu skutki kliniczne, są jednym
z najważniejszych problemów współczesnej farmakologii. Środowisko medyczne od dawna protestuje przeciw rozpowszechnianiu sprzedaży leków poza aptekami, czyli na przykład na stacjach benzynowych czy w marketach ze względu na brak możliwości uzyskania rzetelnej informacji na temat leku od sprzedawcy.

Skalę problemu potwierdzają informacje uzyskane przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego od szpitali i placówek lecznictwa odwykowego. W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w roku 2010 odnotowano 18 przypadków zatruć z użyciem różnego rodzaju leków. Z danych prezentowanych przez placówki lecznictwa odwykowego i zajmujące się terapią uzależnień wynika, iż do poradni MONAR-u w 2010 roku zgłosiło się 18 osób z problemem używania szkodliwego leków bezreceptowych. W przypadku 6 osób doszło do zatrucia organizmu. Zażywanie leków bezreceptowych w celu zmiany stanu świadomości potwierdza również Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Terapeuci uzależnień zwracają uwagę na fakt, iż działanie leków potęgowane jest często przez zażywających alkoholem lub napojami energetyzującymi.

Samorząd Województwa, realizując Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom, kwestię bezpieczeństwa stosowania leków uznaje za priorytetową. Kampania LEKkomyślność ma skierować uwagę mieszkańców naszego województwa na skalę problemu i niebezpieczeństwa wynikające
z niekontrolowanego zażywania leków. Kampania realizowana będzie na terenie całego województwa.

Strona internetowa kampanii: www.lekkomyslnosc.wzp.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii