Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze w na specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie: specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień – jesień 2011 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach ogłasza nabór na VII edycję szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie: specjalisty oraz instruktora terapii uzależnień.

POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII

Oddział w Katowicach

-----------------------------------------------------

Zaprasza do uczestnictwa w VII Edycji specjalistycznego szkolenia

w dziedzinie terapii uzależnienia od narkotyków

w zakresie:

1. INSTRUKTOR  TERAPII UZALEŻNIEŃ

2. SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących (lub planujących pracować) zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, które chcą się ubiegać o certyfikat instruktora terapii uzależnień lub certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

!!! Uzyskany w naszym szkoleniu certyfikat jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PROGRAMU

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnień

■  minimum średnie wykształcenie

■  dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia - minimum 4 lata  ciągłej abstynencji i ukończony program terapii własnej

 

■ wymagane doświadczenie w pracy terapeutycznej:

- I Moduł szkolenia- od 0 do2 lat praktyki

- II Moduł szkolenia- więcej niż 2 lata praktyki

■ Ukończone studia wyższe.

■  dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia – minimum 4 lata ciągłej abstynencji i ukończony program terapii

własnej

■ wymagane doświadczenie w pracy terapeutycznej:

- I Moduł szkolenia-od 0 do 2 lat praktyki

- II Moduł szkolenia – więcej niż  2 lata praktyki

PROGRAM

■ Całość szkolenia obejmuje ok. 2 lata nauki: I rok- treningi, wykłady , warsztaty i staż 120 godz. w I Module , II rok szkolenia – staże i superwizje. Razem ok.700godz I Moduł i ok.480 godz. II Moduł

■ Część dydaktyczna programu będzie realizowana w trybie spotkań trzydniowych (II Moduł i I Moduł )  i częściowo czterodniowych (I Moduł) -w tym weekend, raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną). Bieżące informacje o naszym programie zamieszczane są na stronie : www.ptzn.katowice.pl

■ sesje wykładowo-warsztatowe odbywają się w Katowicach (baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego) ,dwa treningi- w Wiśle

KOSZT  SZKOLENIA ( koszty części dydaktycznej i treningowej oraz stażu 120 godz. w I Module):

 

 

I Moduł

II Moduł

Płatności

Instruktor  terapii uzależnień

6680

4600

płatne w  4 kwartalnych ratach

Specjalista terapii  uzależnień

6880

4800

płatne w  4 kwartalnych ratach

■  koszty staży i superwizji w szkoleniu mogą być dofinansowane przez KBdsPN  zgodnie z aktualnie obowiązującym  regulaminem tylko w II Module szkolenia.Koszty drugiego roku szkolenia dla osób , które nie dostaną dofinansowania – to ok.1800zł

 

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY

■ Ilość miejsc jest ograniczona ,dlatego prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń

Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem poleconym wraz z dokumentami na adres :

Polskie Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice,

40-009  Katowice   ul. Warszawska 19 , z dopiskiem „Szkolenie VII”

Planowany początek szkolenia – styczeń/uty 2012r. ( po zebraniu grupy uczestników z potwierdzoną wpłatą pierwszej raty)

■   Osoby zakwalifikowane na szkolenie :

-   zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o zakwalifikowaniu i szczegółowym programie zajęć,  oraz o miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć

-  w wyznaczonym terminie dokonają wpłaty pierwszej raty za szkolenie na wskazane  konto.

KONTAKT: W sprawach dotyczących szkolenia można się kontaktować  - kierownik szkolenia:

MAŁGORZATA   POLECIŃSKA   tel.  kom.  880 433 668  ;    e-mail:  rzata@tlen.pl

JOLANTA  FURA    tel.  32-603 85 17 ,        w godz. 9.oo – 14.oo

tel.  32-206 82 17          w godz.15.oo – 18.oo ( wtorki i czwartki)

 

ZGŁOSZENIE do udziału w SZKOLENIU ( wypełnić drukowanymi literami)

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii