Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Przy tej okazji warto sięgnąć do lektury Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego to pierwsza ogólnopolska strategia mająca na celu ochronę zdrowia psychicznego społeczeństwa polskiego, wskazująca jednocześnie na rosnącą rangę ochrony zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Z uwagi na cele Programu, do których należą : promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprawa funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami, jego wdrożenie wymaga zaangażowania wszystkich organów władzy publicznej i ich współpracy z podmiotami niepublicznymi.

 

Treść Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego :

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii