Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach programu „Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia na realizację zadań w ramach programu „Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”

Zgodnie z  § 8 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, działając w imieniu Ministra Zdrowia, ogłasza:

W wyniku naboru wniosków, ogłoszonego dnia 14 lipca 2011 roku, dotyczącego realizacji programu Ministra Zdrowia pn. „Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych”, akceptację Ministra Zdrowia uzyskały następujące wnioski o udzielenie dofinansowania:

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych.”

Wnioskodawca: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Nazwa własna zadania: Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie badania mającego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych
i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/ patologicznego w Polsce.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Natanaelum, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, ul. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin

Nazwa własna zadania: Polskie zasoby instytucjonalne i osobowe w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w tym hazardu.

 

 

Warszawa, dn. 05.10.2011 r.                                                              Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii