Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie wyników konkursu na uzyskanie rekomendacji do prowadzenia specjalistycznych szkoleń
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Wyników konkursu z dnia 30 maja 2011 roku na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art.27 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz.826)

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2011 r. Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii informuje:

 

Na konkurs wpłynęły oferty dotyczące prowadzenia szkoleń specjalistycznych
w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień z następujących podmiotów szkolących:

 

1. Instytut Psychologii Zdrowia, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa

2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice

3. Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, ul. Grunwaldzka 513a , 80-320 Gdańsk

4. Stowarzyszenie Natanaleum. Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Al. Sikorskiego 1/101, 20-814 Lublin

5. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

6. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna

 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii udziela rekomendacji do prowadzenia pięciu edycji szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień następującym podmiotom szkolącym:

 

1. Instytutowi Psychologii Zdrowia w Warszawie na moduł I i II w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień

Kierownik programu: p. Elżbieta Rachowska

 

2. Stowarzyszeniu Natanaleum   - w Lublinie na moduł I i II w zakresie specjalisty
i instruktora terapii uzależnień od narkotyków.

Kierownik programu: p. Iwona Niewiadomska

 

3. Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Katowicach na moduł I i II w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień od narkotyków.

Kierownik programu: p. Jolanta Fura, p. Małgorzata Polecińska

4. Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku na moduł I i II w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień od narkotyków.

Kierownik programu: p. Jolanta Łazuga - Koczurowska

 

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii udzielił rekomendacji do prowadzenia jednej edycji szkolenia:

5. Towarzystwu Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze na moduł I i II w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień:

Kierownik programu: p. Magdalena Matejczyk, p. Mariusz Matysik

 

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie udzielił rekomendacji Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii.

 

 

 

 

Warszawa, 19.09.2011 r.

Piotr Jabłoński

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii