Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie trenerów programu profilaktycznego UNPLUGGED
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie dla trenerów programu Unplugged
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór kandydatów na trenerów programu profilaktycznego Unplugged, do zadań których należeć będzie szkolenie bezpośrednich realizatorów programu (nauczycieli, pedagogów /psychologów szkolnych).

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, papierosów, narkotyków), przeznaczonym dla młodzieży w wieku 12-14 lat.  Został opracowany i pilotażowo wdrożony w ramach międzynarodowego programu EUDAP  współfinansowanego ze środków UE. Program jest realizowany przez nauczycieli w szkołach,  w formie 12 zajęć lekcyjnych dla uczniów oraz 3 spotkań dla rodziców.  Do realizacji programu służą podręczniki i gotowe scenariusze zajęć: przewodnik do wdrażania programu, podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, scenariusz spotkań z rodzicami.

Warunki rekrutacji kandydatów na trenerów w naszym Serwisie na stronie Profilaktyka - Szkolenia i konferencje.

Zapraszamy.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii