Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania jednego ze składników majątku ruchomego w postaci samochodu osobowego KIA SEPHIA innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie gotowości do nieodpłatnego przekazania jednego ze składników majątku ruchomego w postaci samochodu osobowego KIA SEPHIA innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia przez KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

OGŁOSZENIE

 

Działając w oparciu o przepisy § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010, Nr 114, poz. 761) informuję, iż Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej lub pozarządowej działającej w ochronie zdrowia na realizację zadań publicznych niżej wskazany składnik majątku ruchomego:

Samochód osobowy KIA SEPHIA,

- silnik 1498 cm3

- rok produkcji 1999

- przebieg 136 531 km

- stan techniczny dobry

- szacunkowa wartość rynkowa 2 000 PLN

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia należy składać do 30 czerwca 2011r. na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02 – 776 Warszawa. Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Grażyna Tatomir – Derfla pod nr tel. 22 855 54 58 lub adres e-mail: grazyna.tatomir@kbpn.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument tworzący podmiot, oświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP oraz statut jednostki.

Oceny wniosków dokona Komisja powołana przez Dyrektora Krajowego Biura.

O przydziale wskazanego składnika majątku ruchomego zdecyduje kolejność wpłynięcia wniosków do sekretariatu Biura oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

dokumenty do pobrania:

wzór wniosku

treść ogłoszenia

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii