Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty w Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o naborze pracownika

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

poszukuje pracownika na stanowisko

Młodszego Specjalisty

w Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

 

Zakres obowiązków m.in.:

 • udział w pracach związanych z procedurą przyznawania dofinansowań na realizację zadań konkursowych, udzielanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  z dnia 16 grudnia 2010 roku, w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zleconych programów,
 • prowadzenie spraw bieżących związanych z obsługą Funduszu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką uzależnień,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Wskazane:

 • doświadczenie w pracy z instytucjami sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi,
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2011r.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie KBPN lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "FRPH" na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii