Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / KCPU zaprasza na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie - Kraków, 6-8 grudnia 2022r
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
KCPU zaprasza na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie - Kraków, 6-8 grudnia 2022r
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dn. 6-8 grudnia 2022r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2022 r.,  została zakończona.

Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane.
Podczas konferencji będziemy m.in. koncentrować się na zagadnieniach dotyczących terapii osób, które doznały traumy związanej z przemocą w dzieciństwie, psychoterapii osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będziemy także omawiali jak przebiega praca interdyscyplinarna na rzecz ochrony rodzin przed przemocą i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak działać, aby praca w tym obszarze była bardziej efektywna.

Konferencja rozpocznie się w dn. 6 grudnia  br. o godz. 14.00, a zakończy w dn. 8 grudnia br. ok. godz. 13.00.

Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczestników i dydaktyką pokrywa KCPU.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 22 listopada br. ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: przemoc@kcpu.gov.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji i informacją o miejscu konferencji.

Ewentualne pytania prosimy kierować do działu przeciwdziałania przemocy domowej, tel. 22/2506357, 22/2506349.

(ANKIETA ZGŁOSZENIOWA TUTAJ)

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii