Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 listopada 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 73/2022 oraz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 72/2022
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat z dnia 8 listopada 2022 r.
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 listopada 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 73/2022 oraz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 72/2022


Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom niniejszym dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie kwoty w 2023 r. na dofinansowanie zadania nr 7 „Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich”.

Treść komunikatu do pobrania
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii