Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 (N)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 (N)

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019r. z dnia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. poz. 766) w związku z art. 13 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469),  ogłasza wyniki  części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 24 września 2022 r. odbyła się część pisemna egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów procentowych (do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów procentowych wynosiła – 71%, dla instruktora – 55%).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 21 listopada 2022 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji JESIEŃ 2022 (N):

 

L.P.

Kod

Zakres

egzaminu

Wynik w %

1

LIC.540.03.01.2022

SPECJALISTA

85,26

2

LIC.540.03.03.2022

SPECJALISTA

71,34

3

LIC.540.03.04.2022

INSTRUKTOR

87,00

4

LIC.540.03.05.2022

SPECJALISTA

80,91

5

LIC.540.03.06.2022

SPECJALISTA

80,04

6

LIC.540.03.07.2022

SPECJALISTA

83,52

7

LIC.540.03.08.2022

SPECJALISTA

80,04

8

LIC.540.03.09.2022

SPECJALISTA

90,48

9

LIC.540.03.10.2022

INSTRUKTOR

73,95

10

LIC.540.03.11.2022

SPECJALISTA

86,13

11

LIC.540.03.12.2022

SPECJALISTA

71,34

12

LIC.540.03.13.2022

SPECJALISTA

90,48

13

LIC.540.03.14.2022

INSTRUKTOR

71,34

14

LIC.540.03.15.2022

SPECJALISTA

93,96

15

LIC.540.03.16.2022

SPECJALISTA

73,95

16

LIC.540.03.17.2022

SPECJALISTA

86,13

17

LIC.540.03.18.2022

SPECJALISTA

77,43

18

LIC.540.03.19.2022

SPECJALISTA

74,82

19

LIC.540.03.21.2022

SPECJALISTA

82,65

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2024r.

 

 plik do pobrania

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii