Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931 z późn. zm.) ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Dnia 17 września 2022 r. odbyła się część pisemna egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było uzyskać 115 punktów, do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów wynosiła - 82, dla instruktora - 62).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów - lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 15 listopada 2022 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w sesji JESIEŃ 2022:

 

L.P.

Kod

Zakres

egzaminu

Liczba

punktów

1

LIC.540.02.01.2022

SPECJALISTA

82

2

LIC.540.02.04.2022

SPECJALISTA

101

3

LIC.540.02.05.2022

SPECJALISTA

92

4

LIC.540.02.06.2022

SPECJALISTA

95

5

LIC.540.02.07.2022

SPECJALISTA

83

6

LIC.540.02.08.2022

SPECJALISTA

105

7

LIC.540.02.09.2022

SPECJALISTA

112

8

LIC.540.02.11.2022

SPECJALISTA

105

9

LIC.540.02.12.2022

SPECJALISTA

100

10

LIC.540.02.13.2022

SPECJALISTA

86

11

LIC.540.02.15.2022

SPECJALISTA

103

12

LIC.540.02.19.2022

SPECJALISTA

85

13

LIC.540.02.21.2022

SPECJALISTA

92

14

LIC.540.02.22.2022

SPECJALISTA

82

15

LIC.540.02.23.2022

SPECJALISTA

112

16

LIC.540.02.24.2022

SPECJALISTA

89

17

LIC.540.02.25.2022

SPECJALISTA

86

18

LIC.540.02.26.2022

SPECJALISTA

83

19

LIC.540.02.28.2022

SPECJALISTA

114

20

LIC.540.02.29.2022

SPECJALISTA

92

21

LIC.540.02.30.2022

SPECJALISTA

86

22

LIC.540.02.33.2022

SPECJALISTA

82

23

LIC.540.02.39.2022

SPECJALISTA

86

24

LIC.540.02.40.2022

SPECJALISTA

108

25

LIC.540.02.41.2022

SPECJALISTA

102

26

LIC.540.02.42.2022

SPECJALISTA

111

27

LIC.540.02.46.2022

SPECJALISTA

97

28

LIC.540.02.47.2022

SPECJALISTA

90

29

LIC.540.02.48.2022

SPECJALISTA

108

30

LIC.540.02.49.2022

SPECJALISTA

108

31

LIC.540.02.50.2022

SPECJALISTA

102

32

LIC.540.02.51.2022

SPECJALISTA

95

33

LIC.540.02.52.2022

SPECJALISTA

114

34

LIC.540.02.53.2022

SPECJALISTA

92

35

LIC.540.02.54.2022

SPECJALISTA

95

36

LIC.540.02.55.2022

SPECJALISTA

84

37

LIC.540.02.56.2022

SPECJALISTA

98

38

LIC.540.02.57.2022

SPECJALISTA

106

39

LIC.540.02.58.2022

SPECJALISTA

82

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów zapraszamy do udziału w egzaminie podczas kolejnej sesji WIOSNA 2023r.

 

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii