Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań: Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień

Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku.

Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 9 sierpnia 2022r.
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań: Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień:

 

Nr

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota przyznana

1.

Wsparcie realizacji systemowych działań profilaktycznych w społeczności lokalnej

Fundacja Praesterno,

ul. Czerniakowska 26a lok. 5,

00-714 Warszawa

 

2022 r: -   99.500 zł

2023 r:  - 196.000 zł

2024 r:  - 196.000 zł

2.

Badanie dobrostanu osób, w tym w szczególności matek i dzieci przebywających na terenie Polski na skutek działań wojennych na Ukrainie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin

2022r – 40.000 zł

2023r. - 142.000 zł

3.

Badanie postaw przedstawicieli ochrony zdrowia wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz ich kompetencji w zakresie kontaktu z pacjentem i podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy domowej

Zwrotnica. Wsparcie Psychologiczne. Aleksandra Łukasiewicz,

ul. Majowa 5/123,

03-395 Warszawa

2022r. – 45.000 zł

2023r. – 105.000 zł

4.

Szkolenie dla kuratorów sądowych wydziałów karnych w zakresie problemów alkoholowych i przemocy

Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz,

Aleja 29 Listopada 39a

31-425 Kraków

179.925 zł

5.

Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Moc Wsparcia, Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec

56.300 zł


UWAGA: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.

 

Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania i złożenia, zgodnie z przyjętym zakresem, preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/ w terminie do dnia 14 września 2022 roku. Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Centrum dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowe informacje:

  1. Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.
  2. Wraz z preliminarzem i harmonogramem należy obowiązkowo przekazać numer wydzielonego rachunku bankowego służącego do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych z realizacją zadania zleconego i dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych. Numer tego rachunku jest niezbędnym elementem umowy. W przypadku pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kcpu@kcpu.gov.pl,
W przypadku pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z Panem Pawłem Łupiną, e-mail: pawel.lupina@kcpu.gov.pl

Rozstrzygnięcie Dyrektora KCPU
Lista Wniosków zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii