Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konferencja prasowa dot. Młodzieży i FASD
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konferencja prasowa dot. Młodzieży i FASD

W piątek odbyła się konferencja prasowa w Warszawie mająca na cele przede wszystkim przedstawienie wyników ogólnopolskich badań na młodzieży z końca 2021 roku (18-19 lat, N=1531) zrealizowanych przez Fundację CBOS oraz KCPU. Konferencję otworzyli: Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; prof. dr hab. Mirosława Grabowska - Dyrektor Fundacji CBOS; dr Piotr Jabłoński - Dyrektor KCPU. Prezentację dotyczące samopoczucia młodzieży, edukacji on-line oraz aktywności on-line z Fundacji CBOS wygłosili: Jonatan Scovil, Michał Feliksiak, Beata Roguska oraz z KCPU dr Artur Malczewski (używanie substancji psychoaktywnych). 9 września to dzień światowy dzień świadomości FASD dlatego też na naszej konferencji nie mogło zabraknąć wystąpienia Jolanty Terlikowskiej z KCPU. 

 Konferencja została zorganizowana przez Dział Badań, Analiz i Współpracy Międzynarodowej KCPU, który od 2003 roku realizuje wspólnie z Fundacją CBOS ogólnopolskie badania na młodzieży. Warto podkreślić, że powyższe badania były jednym z pierwszych w Europie, które zaczęły monitorować skalę używania nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Najnowszy pomiar z 2021 odnotował najniższy wskaźnik używania „dopalaczy” od początku pomiaru - 2% używanie kiedykolwiek w życiu. Warto zwrócić uwagę na nieznaczne zmniejszenie się odsetka użytkowników marihuany i haszyszy z 38% do 36% (wskaźnik używania kiedykolwiek w życiu). Odnosząc się do używania aktualnego narkotyków (ostatnie 12 miesięcy) to także zauważono spadek odsetka użytkowników 16% do 13%. 

 

Materiały prasowe:
-Materiały prasowe Młodzież
-Młodzież 2021_konferencja_2022_09_CBOS
-Młodzież 2021 CBOS KCPU2.pdf

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii