Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 września 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 września 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz. 2469) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej, w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w sesji JESIEŃ 2022 N (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała wiadomość e-mail z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

LP

KOD

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

ZAKWALIFI-KOWANIE DO EGZAMINU

1

LIC.540.03.01.2022

SPECJALISTA

KRAK-UZ

TAK

2

LIC.540.03.02.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

3

LIC.540.03.03.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

4

LIC.540.03.04.2022

INSTRUKTOR

IPZ

TAK

5

LIC.540.03.05.2022

SPECJALISTA

KRAK-UZ

TAK

6

LIC.540.03.06.2022

SPECJALISTA

KRAK-UZ

TAK

7

LIC.540.03.07.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

8

LIC.540.03.08.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

9

LIC.540.03.09.2022

SPECJALISTA

BŁĘKITNY KRZYŻ W POLSCE

TAK

10

LIC.540.03.10.2022

INSTRUKTOR

KRAK-UZ

TAK

11

LIC.540.03.11.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

12

LIC.540.03.12.2022

SPECJALISTA

KRAK-UZ

TAK

13

LIC.540.03.13.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

14

LIC.540.03.14.2022

INSTRUKTOR

KRAK-UZ

TAK

15

LIC.540.03.15.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

16

LIC.540.03.16.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

17

LIC.540.03.17.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

18

LIC.540.03.18.2022

SPECJALISTA

BŁĘKITNY KRZYŻ W POLSCE

TAK

19

LIC.540.03.19.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

20

LIC.540.03.20.2022

SPECJALISTA

BŁĘKITNY KRZYŻ W POLSCE

TAK

21

LIC.540.03.21.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii