Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla przyszłych realizatorów programu Candis
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla przyszłych realizatorów programu Candis
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie z podstaw Dialogu Motywującego dla nowych realizatorów programu CANDIS w dniach 26 - 27 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- deklaracja udziału w szkoleniu Candis (28-30 października 2022 r. – w tym samym ośrodku, w którym odbędzie się szkolenie z DM)

- przyjęcie na szkolenie z programu Candis

Kryteria kwalifikacji:

- posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

- zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:

  • jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów
  • świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od narkotyków

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Udział w szkoleniu w zakresie Dialogu Motywującego i CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Centrum pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów, kolacji i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników.

Szkolenie odbędzie się w CENTRUM BARNABITÓW w Warszawie przy ul. Smoluchowskiego 1
Ośrodek zarezerwuje noclegi dla uczestników po preferencyjnych cenach: 330 zł. za pokój 2-osobowy ze śniadaniem; 290 zł. za pokój 1-osobowy ze śniadaniem.

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Agenda szkolenia (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Centrum w formie skanu na adres: roksana.karczewska@kcpu.gov.pl do dnia 29 września 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Roksana Karczewska (mail powyżej) oraz Dawid Chojecki: dawid.chojecki@kcpu.gov.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu drogą mailową.

Link do szkolenia Candis: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13331523

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii