Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na podstawie art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz. 2469) w zw. z art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza listę osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej, w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Lista  kodów  identyfikacyjnych  osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w sesji JESIEŃ 2022 (każda osoba, która nadesłała wniosek na egzamin certyfikujący otrzymała wiadomość e-mail z informacją o przyporządkowanym do niej kodzie identyfikacyjnym):

LP

KOD

ZAKRES EGZAMINU

PODMIOT SZKOLĄCY

ZAKWALIFI-KOWANIE DO EGZAMINU

1

LIC.540.02.01.2022

SPECJALISTA

IEIT

TAK

2

LIC.540.02.02.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

3

LIC.540.02.03.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

4

LIC.540.02.04.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

5

LIC.540.02.05.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

6

LIC.540.02.06.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

7

LIC.540.02.07.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

8

LIC.540.02.08.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

9

LIC.540.02.09.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

10

LIC.540.02.10.2022

INSTRUKTOR

IEIT

TAK

11

LIC.540.02.11.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

12

LIC.540.02.12.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

13

LIC.540.02.13.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

14

LIC.540.02.14.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

15

LIC.540.02.15.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

16

LIC.540.02.16.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

17

LIC.540.02.17.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

18

LIC.540.02.18.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

NIE

19

LIC.540.02.19.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

20

LIC.540.02.20.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

21

LIC.540.02.21.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

22

LIC.540.02.22.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

23

LIC.540.02.23.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

24

LIC.540.02.24.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

25

LIC.540.02.25.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

26

LIC.540.02.26.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

27

LIC.540.02.27.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

28

LIC.540.02.28.2022

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

TAK

29

LIC.540.02.29.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

30

LIC.540.02.30.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

31

LIC.540.02.31.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

32

LIC.540.02.32.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

33

LIC.540.02.33.2022

SPECJALISTA

IEiT

NIE

34

LIC.540.02.34.2022

SPECJALISTA

COLLEGIUM VERUM

NIE

35

LIC.540.02.35.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

36

LIC.540.02.36.2022

SPECJALISTA

PTZN

NIE

37

LIC.540.02.37.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

38

LIC.540.02.38.2022

SPECJALISTA

WSP

TAK

39

LIC.540.02.39.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

40

LIC.540.02.40.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

41

LIC.540.02.41.2022

SPECJALISTA

PFST

TAK

42

LIC.540.02.42.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

43

LIC.540.02.43.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

44

LIC.540.02.44.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

45

LIC.540.02.45.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

46

LIC.540.02.46.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

47

LIC.540.02.47.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

48

LIC.540.02.48.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

49

LIC.540.02.49.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

50

LIC.540.02.50.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

51

LIC.540.02.51.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

52

LIC.540.02.52.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

53

LIC.540.02.53.2022

SPECJALISTA

IEiT

TAK

54

LIC.540.02.54.2022

SPECJALISTA

IPZ

WARUNKOWO

55

LIC.540.02.55.2022

SPECJALISTA

IPZ

TAK

56

LIC.540.02.56.2022

SPECJALISTA

PTZN

TAK

57

LIC.540.02.57.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

WARUNKOWO

58

LIC.540.02.58.2022

SPECJALISTA

NATANAELUM

TAK

59

LIC.540.02.59.2022

SPECJALISTA

IEiT

NIE

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii